Názov prevádzky:
Autonovo, a. s.
Sídlo prevádzky:
Zvolenská cesta 40
SK-97 403 Banská Bystrica
Právna forma:
Telefón:
+421 484 366 111
Fax:
+421 484 366 361
E-Mail:
Register podniku:
Sídlo súdu:
OR OS B. Bystrica, odd. Sa, vl. 834/S
Číslo obchodného registra
IČ DPH:
SK2021542072
Bankové spojenie:
Kód banky:
Číslo konta
IBAN:
SK 02 1111 0000 0010 6463 9000