Názov prevádzky:
AUTONOVO, a.s.
Sídlo prevádzky:
Zvolenská cesta 40
97 403 Banská Bystrica
Právna forma:
Telefón:
+421 48 43 66 111
Fax:
E-Mail:
IČO
35796693
Sídlo spoločnosti:
Zvolenská cesta 40, 974 03 Banská Bystrica
Číslo obchodného registra
IČ DPH:
SK2021542072
IBAN:
BIC
GISA